Ga naar NL tekst

Brightest NV is registered by the Flemish Government as a service provider for giving ADVICE and TRAINING.

This means that you, as an organization, can make use of our consultancy services in software quality assurance with all sub-domains and receive financial support for this through a government subsidy. This subsidy ensures that up to 30% of the costs for the advice offered by us is paid by the government.

As an organization, you can also follow training courses linked to software quality and monitoring. For this purpose, a public offer is offered on The Bright Academy website and we provide customized training according to your needs. Again, the government bears part of your costs to attend these trainings.

 

How many grants can you get?

This depends on the size of your company:

A small business that invests in training and consulting can receive 30% support through the SME portfolio. You will receive up to €7.500 of support per year.
A medium-sized enterprise that invests in training and consulting can enjoy 20% support through the SME portfolio. You will receive a maximum of € 7.500 support per year.

 

Increased support for cybersecurity

Are you seeking our consulting services or taking cybersecurity training from us? If so, there is even increased support!

Small businesses enjoy 45% government intervention.
Medium-sized enterprises receive 35% subsidy support for this purpose.

 

How do I apply for this subsidy?

Obviously, as a company, you need to fall under the SME definition (less than 250 employees; annual turnover max. 50 million euros) to make use of this subsidy measure. Via Vlaio  you can view all other conditions and also submit an application for this subsidy. Of course, we are happy to help you with the registration and application for the subsidy. We will work with you to ensure that everything runs smoothly.

 

Registration numbers

Training: DV.O222734
Consultancy: DV.A223196

 


 

KMO-portefeuille

Brightest NV is geregistreerd door de Vlaamse Overheid als dienstverlener voor het geven van ADVIES en OPLEIDINGEN.

Dit betekent voor u als organisatie, dat u gebruik kan maken van onze adviesverlening in software kwaliteitsbewaking met alle deeldomeinen en hiervoor financiële steun krijgt a.d.h.v. een overheidssubsidie. Deze subsidie zorgt ervoor dat tot 30% van de kosten, voor het door ons aangeboden advies, door de overheid wordt betaald.

Tevens kan u als organisatie bij ons opleidingen volgen gelinkt aan softwarekwaliteit en – bewaking. Hiervoor wordt een publiek aanbod aangeboden op de website van The Bright Academy en verzorgen we op maat gemaakte opleidingen volgens uw noden. Ook hier geldt dat de overheid een deel van uw kosten draagt, om deze opleidingen te volgen.

 

Hoeveel subsidies kan u krijgen?

Dit is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:

  • Een kleine onderneming die investeert in opleiding en advies kan 30% steun genieten via de kmo-portefeuille. U ontvangt maximaal € 7.500 steun per jaar.
  • Een middelgrote onderneming die investeert in opleiding en advies, kan 20% steun genieten via de kmo-portefeuille. U krijgt maximaal € 7.500 steun per jaar.

 

Verhoogde steun voor cybersecurity

Vraagt u onze adviesverlening of volgt u een opleiding bij ons in het kader van cybersecurity? Dan is er zelfs een verhoogde steun!

  • Kleine ondernemingen genieten van 45% tussenkomst door de overheid.
  • Middelgrote ondernemingen krijgen hiervoor 35% subsidiesteun.

 

Hoe vraag ik deze subsidie aan?

Uiteraard dient u als bedrijf onder de KMO definitie te vallen (minder dan 250 werknemers; jaaromzet max. 50 miljoen euro) om van deze subsidiemaatregel gebruik te maken. Via Vlaio kan u alle overige voorwaarden bekijken en tevens een aanvraag voor deze subsidie indienen. Uiteraard helpen wij u graag met de registratie en aanvraag van de subsidiëring. We zorgen samen met u dat alles hierrond vlotjes verloopt.

 

Registratienummers voor Brightest NV

  • Opleidingen: DV.O222734
  • Advies: DV.A223196

Check out our Academy

Do you know that KMO-portefeuille is also applicable on our trainings?

Discover the Bright Academy